Üvegtörés, Bővített üvegtörés, Különleges üvegek biztosítása biztosítónként

Üvegtörés, Bővített üvegtörés, Különleges üvegek biztosítása biztosítónként Allianz: Üvegtörés (ingóság és/vagy ingatlan biztosítás esetén) Biztosítási esemény a biztosított épületek, lakások szerkezetileg beépített, fix vagy nyitható ajtajainak, ablakainak, folyosói, lépcsőházi, erkély-, lodzsa-üvegezésében vagy az üvegezést helyettesítő polikarbonát felületeiben bármely okból, balesetszerűen bekövetkező törés vagy repedés. A biztosító üvegtörés biztosítási esemény alapján a hőszigetelt üvegfelületek pótlási, nem hőszigetelt üvegfelületek kára esetén legfeljebb a 4 mm-es síküveggel való pótlás költségét téríti meg. A biztosító üvegtörés biztosítási esemény alapján nem téríti meg az üvegtetők, üvegházak, melegés hidegágyak, kirakatok, kirakatszekrények üvegezésében, valamint az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésében, a festett, csiszolt, metszett, ólom- vagy rézbetétes üvegekben,név- és cégtáblák üvegezésében, a tükörfelületekben, a törésvédő, fényvédő és vagyonvédelmi fóliákban, a biztonsági üvegekben, a beépített üvegfalakban, kopolitüvegekben, az üvegezést rögzítő- és tartószerkezetekben, valamint elektromos berendezéseikben keletkezett károkat. Bővített üvegtörés - Az üvegbiztosítás bővítése (Bármely alapfedezethez választható) A vagyonbiztosításhoz (a továbbiakban: alapbiztosítás) kötött üvegbiztosítás bővítése biztosítás alapján, a szerződésben meghatározott díj ellenében, a biztosító megtéríti az alapbiztosításban biztosított vagyontárgyak szerkezetileg beépített, fx és nyitható, 4 mm-nél vastagabb ajtó- és ablaküvegeinek, folyosói és lépcsőházi, erkély- és lodzsaüvegezéseinek pótlási költségeit. A biztosító üvegtörés biztosítási esemény alapján nem téríti meg az üvegtetők, üvegházak, melegés hidegágyak, kirakatok, kirakatszekrények üvegezésében, valamint az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésében, a festett, csiszolt, metszett, ólom- vagy rézbetétes üvegekben, név- és cégtáblák üvegezésében, a tükörfelületekben, a törésvédő, fényvédő és vagyonvédelmi fóliákban, a biztonsági üvegekben, a beépített üvegfalakban, kopolitüvegekben, az üvegezést rögzítő- és tartószerkezetekben, valamint elektromos berendezéseikben keletkezett károkat. Különleges üvegezés biztosítása (Bármely alapfedezethez választható) A vagyonbiztosításhoz (a továbbiakban: alapbiztosítás) kötött különleges üvegezés-biztosítás alapján, a szerződésben meghatározott díj ellenében, a biztosító megtéríti az épület szerkezetileg beépített különleges üvegezésében, kirakatainak, kirakatszekrényeinek üvegezésében, törésvédő, fényvédő és biztonsági fóliáiban, biztonsági üvegeiben, beépített üvegfalaiban, kopolitüvegezésében, előtető- és üvegtető-üvegezésében, bútorüvegezésekben, épületszerkezetbe vagy bútorba beépített tükörfelületekben balesetszerűen bekövetkezett törés- vagy repedéskárt az alábbiak szerint. A biztosítási összeg: A különleges üvegezés biztosításának induló biztosítási összege 100 000 Ft, amely a szerződő választása szerint többszörözhető (legfeljebb tízszerezhető). A szolgáltatás különös szabályai: A biztosító a károkat naptári évenként a szerződő által választott és a kötvényen meghatározott biztosítási összegig téríti meg. A jelen feltételek alapján nem téríti meg a biztosító a név-, a reklámés a cégtáblákban, valamint ezek tartószerkezetében, a kizárólag törésvédő, fényvédő és biztonsági fóliákban, az üvegezést rögzítő és tartó szerkezetekben, valamint elektromos berendezéseikben, a kizárólag az üvegfelület díszítésében és festésében, az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésében keletkezett károkat. Aegon: Üvegtörés (ingatlan biztosítás esetén) Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító a vagyonbiztosításban biztosított épületek és lakások szerkezetileg beépített ajtóinak és ablakainak, erkélyeinek és loggiáinak üvegezésében bekövetkező törés- és repedéskárokat. Nem téríti meg a biztosító: a) az üvegtetők, üvegfalak (3m2-nél nagyobb fix üvegfelületek) *, b) üvegtéglák *, c) taposóüvegek *, d) az üvegházak, meleg- és hidegágyak *, e) kirakatok, kirakatszekrények, név- és cégtáblák *, f) tükörfelületek *, g) az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésének kárait. *Külön díj ellenében biztosíthatók. Különleges üvegek biztosítása - (Ingóságbiztosítás megléte esetén) („S” csomag, továbbá csak Ingatlan biztosítás esetén nem választható) Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító a biztosított háztartási ingóságok körében: • az üvegasztalok, • a bútorüvegek, • az üvegmosdók, • a zuhanykabinok, • a szauna-ajtók és ablakok, • a tükrök, • az akváriumok és terráriumok, • a tűzhelyek üvegkerámia főzőlapjainak, • bármely tűzhely üvegtetejének törés és repedés kárait. A biztosító szolgáltatása: A biztosító évente (a szerződés biztosítási évfordulója szerint), az ajánlaton, illetve a kötvényen feltüntetett értékhatárig állja a fentiekben meghatározott kár térítését. Az értékhatárok csomagonként maximálisan a következők: „M” csomag 50 000 Ft, „L” csomag 100 000 Ft, „XL” csomag 150 000 Ft Nem téríti meg a biztosító a bútorüvegek, tükrök antik jellegéből következő értéktöbbletet, valamint a sérült üvegeket, tükröket magukban foglaló bútorok, keretek kárait. Bővített üvegtörés - Kiegészítô üvegtörés („S” és „M”csomag, továbbá csak Ingatlan vagy csak Ingóság biztosítás esetén nem választható) Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító a biztosított épületek és lakások szerkezetileg beépített • üvegtetőinek, • üvegtégláinak és üvegfalainak (3m2-nél nagyobb fi x üvegfelületek), • télikertjeinek, • taposóüvegeinek, • kirakatainak törés és repedéskárait. Nem téríti meg a biztosító: a) az üvegházak, meleg- és hidegágyak, b) kirakatszekrények, név- és cégtáblák12, c) tükörfelületek12, d) az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésének kárait. Generali: Üvegtörés (ingatlan biztosítás esetén) Biztosítási eseménynek minősül a biztosított üvegekben keletkezett törés- vagy repedéskár. Az épületüveg átalány keretében a biztosító kockázatviselése kiterjed: az épületbe szerkezetileg beépített ajtók és ablakok, valamint az erkély, loggia és lépcsőház 10 mm-nél nem vastagabb üvegeire, hőszigetelő síküvegére, drót-, illetve katedrálüvegeire (kivéve üvegtetők) max. 3 m2/tábla méretig, továbbá azon akadályok (védőrácsok, belső zárak és hasonló, a nyílászáróra szerelt tárgyak) le- és visszaszerelési költségeire, amelyek az üvegpótlást lehetetlenné teszik. A biztosító nem téríti meg: az üveg felületén vagy annak díszítésében (ideértve a fényvédő bevonatokat és fóliákat is) karcolással, kipattogzással (kagylótöréssel) keletkezett károkat; a biztosított üveg keretében (foglalatában) keletkezett károkat; a biztosítás megkötésekor már törött, repedt vagy toldott üvegekben keletkezett további károkat; taposóüvegekben, üveg dísztárgyakban, csillárok üvegezésében, neonokban és egyéb fényforrásokban keletkezett károkat; az épület átépítése miatt vagy idején keletkezett kárt, beleértve a biztosított üveg áthelyezése, változtatása során keletkező károkat, amennyiben a biztosítási szerződés a HB58/A záradékot nem tartalmazza Különleges üvegek biztosítása: A biztosító kockázatviselése külön díj fizetése esetén terjed ki az alábbiakra: 3m2 táblaméret és/vagy 10 mm üvegvastagság feletti üvegek; üvegtetők, növényházak, télikertek, akváriumok, terráriumok üvegezése, verandaüvegezés; üveg építőelemek (pl. üvegtégla, üveg tetőcserép, copolit üvegek); különleges kivitelezésű üvegek(pl. tükrök, biztonsági, plexi- és akril, savval maratott, mintázott homokfúvott üvegek, díszített és díszüvegezések, üvegkerámia főzőlapok és tükörcsempék); biztonsági-, hő- és fényvédő fólia; zuhanykabinok üvegezése; napkollektor. Bővített üvegtörés: Kiterjed a biztosítási fedezet az Üvegtörés, mint biztosított veszély alatt felsorolt üvegeken kívül Optimál módozat esetén 100 000 Ft összeghatárig a fent megnevezett maximum 6 m2/tábla méretű üvegek, a bútorüvegezés (kivéve zuhanykabinok), tükör (kivéve velencei tükör), akváriumüveg üveg, kerámia főzőlap töréskáraira és nyílászáró üvegfelületére ragasztott biztonsági-, hő- és fényvédő fóliaüvegtörés és repedés miatti pótlási költségeire. KÖBE: Üvegtörés (ingatlan biztosítás esetén) Biztosítási esemény: Biztosítási eseménynek minősül, a biztosított épület nyílászáróinak és szerkezetileg beépített üvegezésének törése, repedése. Jelen biztosítási esemény kapcsán a biztosító megtéríti a 10 mm üvegréteg-vastagság alatti, sérült, törött, vagy repedt üvegfelületek cseréjének, pótlásának költségeit maximum 3 m2 táblaméretig. Megtéríti továbbá a káresemény kapcsán sérült fény és vagyonvédelmi fóliák költségét, valamint a káreseménnyel közvetlenül okozati összefüggésbe hozható következményi károkat és a közvetlenül felmerült szerelési költségeket. Kizárás: Nem minősül biztosítási eseménynek és a biztosító nem téríti meg az alábbiakban felsorolt típusú üvegfelületek üvegezésében keletkezett károkat: a) építés, felújítás alatt álló épületek, b) üvegtetők, felülvilágítók, fénykupolák, taposóüvegek, c) üvegházak, meleg és hidegágyak, d) kirakatok, kirakatszekrények, képek, üveg dísztárgyak, e) cég és reklámtáblák, f) tükörfelületek, tükörcsempék, g) festett üvegek, üvegfestmények, csiszolt, metszett, ón, ólom- vagy rézbetétes üvegek, díszített üvegek, díszüvegezések, üvegmozaikok, h) üvegfalak, üvegtéglák, üveg tetőcserepek, kopolit-üvegek, portálüvegek, üveg mellvédek, i) akváriumok, terráriumok, j) fényvisszaverő, plexi és akril, színezett, maratott, homokfúvott üvegek, k) üvegkerámia főzőlapok, optikai és öblösüvegek, l) napkollektorok, világítótestek, fényforrások, m) egyéb speciális üvegfelületek (pl. zuhanykabinok). Nem téríti meg a biztosító az üvegfelületek karcolódásának, az üvegezést rögzítő- és tartószerkezetek, keretek, illetve azok elektromos berendezéseinek kárait, továbbá a karbantartási hiányosságokra, technológia, kivitelezési hibákra visszavezethető káreseményekből, vagy az elhasználódásból adódó események kárait. További Bővített üvegtörés vagy Különleges üvegezés kiegészítő biztosítás nincsen Union: Üvegtörés biztosítás (ingóság és/vagy ingatlan biztosítás esetén) Megtéríti a biztosító a biztosított épület és/ill. lakás szerkezetileg beépített ajtóinak és ablakainak a 10 mm-nél nem vastagabb és 3 m2-nél nem nagyobb hőszigetelt üvegezésében bekövetkező törésés repedéskárokat évente legfeljebb 100 000 Ft-ig. Nem téríti meg a biztosító: az üvegtetők, üvegfalak, üvegtéglák, az üvegházak, meleg- és hidegágyak, kirakatok, kirakatszekrények, tükörfelületek, név- és cégtáblák, valamint az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésének kárait,az üvegtartó szerkezetek javítási költségét. Bővített üvegtörés - Üvegbiztosítás kiterjesztése (Bármely alapfedezethez választható) Az üvegtörés biztosítási fedezet külön díj megfizetése ellenében kiterjed – az alapbiztosításon túl – az épület és/ill. lakás szerkezetileg beépített ajtóinak és ablakainak, erkélyeinek és loggiáinak a 10 mm-nél vastagabb, valamint a 3 m2-t meghaladó hőszigetelt üvegeire legfeljebb a szerződésben megjelölt biztosítási öszszeg erejéig. Nem téríti meg a biztosító: az üvegtetők, üvegfalak, üvegtéglák, az üvegházak, meleg- és hidegágyak, kirakatok, kirakatszekrények, tükörfelületek, név- és cégtáblák, valamint az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésének kárait, az üveg tartószerkezetek javítási költségét. Különleges üvegek biztosítása (csak ingóságbiztosítás megléte esetén) Különleges kivitelezésű üvegnek tekinti a biztosító a tükör és fényvisszaverő, a biztonsági fóliával borított, a plexi és akryl, a savval maratott, homok-fúvott üvegeket, a díszített és díszüvegezéseket, tükörcsempéket, valamint az elektromos tűzhelyek üvegkerámia főzőlapjait. Külön díj megfizetése ellenében megtéríti a biztosító az a) épületbe szerkezetileg beépített ajtó-, ablak-, loggia és erkély-üvegezés különleges üvegeiben, b) üvegtetők, üvegfalak, tükörfalak, portálüvegezések, veranda és korlát üvegezésében, c) üveg építőelemekben, üvegtéglában, üvegetőcserépben, copolit üvegekben, d) télikertek, akváriumok, terráriumok üvegezésében, e) elektromos tűzhelyek üvegkerámia főzőlapjaiban évente legfeljebb 100 000 Ft-ig bekövetkezett törés- és repedéskárokat. A biztosító nem téríti meg: a) az üveg felületén vagy annak díszítésében (ide értve a fényvédő bevonatokat és fóliákat is) karcolással, kipattogzással (kagylótöréssel) keletkezett károkat, b) a biztosított üveg keretében (foglalatában) keletkezett károkat, c) a biztosítás megkötésekor már törött, repedt vagy toldott üvegekben keletkezett további károkat, d) a taposó üvegekben, üveg dísztárgyakban, csillárok üvegezésében, neonokban és egyéb fényforrásokban keletkezett károkat, e) az épület átépítése miatt vagy idején keletkezett kárt, beleértve a biztosított üveg áthelyezése, változtatása során keletkező károkat. UNIQA Üvegbiztosítás (ingatlan biztosítás esetén, amely alól azonban kivétel a Komfort és Európa csomagoknál biztosított bútorüvegezés, amely biztosítása az ingósághoz kötődik.) Biztosítási eseménynek minősül a biztosított üvegekben keletkezett törés- vagy repedés kár. Az épület üveg átalány keretében a biztosító kockázat viselése kiterjed: a) az épület be szerkezetileg beépített ajtók és ablakok valamint az erkély és loggia 10 mm-nél nem vastagabb síküvegeire, hőszigetelő, drót- illetve katedrál üvegeire a lakásbiztosítási csomagok (3.sz. melléklet) kockázati köreiben meghatározott tábla méretig, továbbá b) olyan akadályok (védőrácsok, belső zárak és hasonló a nyílászáróra szerelt tárgyak) le- és vissza szerelési költségeire, amelyek az üvegpótlást lehetetlenné teszik, c) a bútor üvegezésre (kivéve Bázis). Különleges üvegek biztosítása A biztosító kockázat viselése csak külön megállapodás esetén terjed ki az alábbiakra: a) a 3. sz. mellékletben meghatározott tábla méretet meghaladó és/vagy 10 mm üveg vastagság feletti üvegek; b) épület szerkezeti üvegek, mint pl. üvegtetők, üvegfalak, tükörfalak, portál üvegezések, veranda és korlátüvegezés; c) üveg építőelemek, mint pl. üvegtégla, üvegtetőcserép, copolit üvegek; d) növényházak, télikertek, akváriumok, terráriumok üvegezése; e) különleges kivitelezésű üvegek, mint pl. a tükör- és fény visszaverő, a biztonsági, a fóliával borított, a plexi és akryl, a savval maratott, homokfúvott üvegek, a díszített és díszüvegezések, tükörcsempék; f) az üveg felületen elhelyezett fénytörő és egyéb fóliákban valamint az üveg felületen lévő dekorációban az üvegtörés miatt keletkezett károk; g) üveg kerámia főzőlapok törés, repedés kárai. További Bővített üvegtörés kiegészítő biztosítás nincsen MKB Üvegtörés biztosítási esemény A biztosított épületek, lakások szerkezetileg beépített,fix vagy nyitható ajtajainak, ablakainak, folyosói, lépcsőházi, erkély- lodzsa-üvegezésében bármely okból, balesetszerűen bekövetkező törés vagy repedés. A biztosító üvegtörés biztosítási esemény alapján a hőszigetelt üvegfelületek kára esetén legfeljebb a 10 mm-es, hőszigetelt üveggel való pótlási költségét, nem hőszigetelt üvegfelületek kára esetén legfeljebb a 10 mm-es, a károsodott üveggel azonos minőségű/típusú üveggel való pótlás költségét, legfeljebb üvegtáblánként 3 nm felületig fizeti meg. A biztosító üvegtörés biztosítási esemény alapján nem fizeti meg: • az üvegtetők, üvegházak, meleg- és hidegágyak, kirakatok, kirakatszekrények üvegezésében, valamint • az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésében, • a festett, csiszolt, metszett, ólom-, homokfúvott vagy rézbetétes üvegekben, • név- és cégtáblák üvegezésében, valamint ezek tartószerkezetében, • tükörfelületekben, • savval maratott, mintázott, homokfúvott üvegezésekben, • díszített és díszüvegezésben, • napkollektorok üvegezésében, • a törésvédő, fényvédő és vagyonvédelmi fóliákban, • a biztonsági üvegekben, • a beépített üvegfalakban, kopolitüvegekben, • üvegkerámia vagy ceran főzőlap felületén (beleértve az elektronikát is), • az üvegezést rögzítő- és tartószerkezetben, valamint elektromos berendezéseikben, • az üvegezést rögzítő és tartó szerkezetekben, valamint elektromos berendezéseikben, • a kizárólag az üvegfelület díszítésében és festésében, • zuhanykabin, szauna üvegezésében keletkezett károkat. Bővített üvegtörés - Az üvegbiztosítás kiterjesztése A vagyonbiztosításhoz (továbbiakban: alapbiztosítás) kötött jelen kiegészítő üvegbiztosítás alapján – a szerződésben meghatározott díj ellenében – a biztosító megfizeti az alapbiztosításban biztosított vagyontárgyak szerkezetileg beépített, fix és nyitható, 10 mm-nél vastagabb ajtó- és ablaküvegeinek, folyosói és lépcsőházi (saját épület, vagy épületrész esetén), erkély- lodzsaüvegezései pótlási költségeit. A biztosítási összeg A különleges üvegezés biztosításának induló biztosítási összege 100 000 Ft, amely a szerződő választása szerint pótdíj ellenében többszörözhető (3x, 5x, 10x, legfeljebb 1 millió Ft-ig). A biztosító a szolgáltatási összeget az üvegezés pótlásáról kiállított számla alapján fizeti meg. A biztosító üvegtörés biztosítási esemény alapján nem fizeti meg: • az üvegtetők, üvegházak, meleg- és hidegágyak, kirakatok, kirakatszekrények üvegezésében, valamint • az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésében, • a festett, csiszolt, metszett, ólom-, homokfúvott vagy rézbetétes üvegekben, • név- és cégtáblák üvegezésében, valamint ezek tartószerkezetében, • tükörfelületekben, • savval maratott, mintázott, homokfúvott üvegezésekben • díszített és díszüvegezésben, • napkollektorok üvegezésében, • a törésvédő, fényvédő és vagyonvédelmi fóliákban, • a biztonsági üvegekben, • a beépített üvegfalakban, kopolitüvegekben, • üvegkerámia vagy ceran főzőlap felületén (beleértve az elektronikát is), • az üvegezést rögzítő- és tartószerkezetben, valamint elektromos berendezéseikben, • az üvegezést rögzítő és tartó szerkezetekben, valamint elektromos berendezéseikben, • a kizárólag az üvegfelület díszítésében és festésében, • zuhanykabin és szauna üvegezésében keletkezett károkat. Különleges üvegezés biztosítása A vagyonbiztosításhoz (továbbiakban: alapbiztosítás) kötött különleges üvegbiztosítás alapján – a szerződésben meghatározott díj ellenében – a biztosító megfizeti az alapbiztosításban biztosított épület • szerkezetileg beépített különleges üvegezésében, • kirakatainak, kirakatszekrényeinek üvegezésében, • törésvédő, fényvédő és biztonsági fóliáiban, • biztonsági üvegeiben, • beépített üvegfalaiban, • kopolitüvegezésében, • előtető- és üvegtető-üvegezésében, • bútorüvegezésekben (beleértve az üvegfelület közvetlen tartószerkezetet – ajtókeret – is, ha az üveg más módon bizonyíthatóan nem pótolható), • üvegkerámia vagy ceran főzőlap felületén (beleértve az elektronikát is), • épületszerkezetbe vagy bútorba beépített tükörfelületekben, • savval maratott, mintázott, homokfúvott üvegezésekben, • díszített és díszüvegezésben, • napkollektorok üvegezésében, • sűtő-, főző-, és melegítő berendezések speciális hőálló üvegezésében, • zuhanykabin üvegezésében (beleértve a tartószerkezetet is, ha az üveg más módon bizonyíthatóan nem pótolható), • akvárium és terráriumok üvegezésében, • üvegburkolatban balesetszerűen bekövetkezett törés- vagy repedéskárt az alábbiak szerint. Nem fizeti meg a biztosító továbbá az akvárium vagy terrárium törése következtében megsérült, elhullott állatok értékét, valamint az általuk okozott következményi károkat. A biztosító nem fizeti meg a biztosítás megkötésekor már törött, repedt, toldott üvegekben keletkezett károkat. A biztosító kár esetén a károsodott üveg újraüvegezési (fóliák, díszítsek esetén azok pótlási, szerelési) költségét fizeti meg. A biztosító kizárólag részletes helyreállítási számla alapján teljesít szolgáltatást. A biztosítási összeg A különleges üvegezés biztosításának induló biztosítási összege 200 000 Ft, amely a szerződő választása szerint pótdíj ellenében többszörözhető (3x, 5x, 10x, max.2 millió Ft-ig). A szolgáltatás különös szabályai A biztosító a károkat naptári évenként a szerződő által kiválasztott és a kötvényen meghatározott biztosítási összegig fizeti meg. A jelen feltételek alapján nem fizeti meg a biztosító • a név-, a reklám- és a cégtáblákban, valamint ezek tartószerkezetében, • az üvegezést rögzítő és tartó szerkezetekben, valamint elektromos berendezéseikben, • a kizárólag az üvegfelület díszítésében és festésében, • az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésében • az akváriumok és terráriumok tartalmában keletkezett károkat. Groupama Garancia Üvegtörés (ingatlan biztosítás esetén) Biztosított vagyontárgynak minősülő üvegezések: Az alapbiztosítással biztosított épületek, lakások szerkezetileg beépített a. ajtóinak, és ablakainak, b. erkélyeinek, és loggiáinak üvegezése. A biztosítási esemény miatt károsodott biztosított üvegezés üvegtáblájával azonos méretű, és üvegminőségű üvegtábla pótlásának, és az üvegezés tartószerkezete le- és felszerelésének költségeit, valamint az üvegre erősített biztonsági fólia üvegtörés miatti cseréjének költségeit maximum a sérült üvegezés pótlásának értékéig téríti meg a biztosító. Nem téríti meg a biztosító az üvegtáblát rögzítő tartószerkezet, annak elhasználódása, vagy alakváltozása (deformálódása) miatt szükségessé váló javítások költségeit. Nem biztosított vagyontárgyak: ● üvegházak ● üvegtető ● üvegház ● a meleg- és hidegágy ● a kirakatok, kirakatszekrények ● tükörfelületek ● név- és cégtáblák Különleges üvegek biztosítása (különleges üvegekre, különleges üvegezésekre vonatkozó biztosítás) Jelen szerződéssel biztosított vagyontárgyak: – üvegtető, – üvegezett előtető, – télikert üvegezése, – beépített üvegfalak (üvegtéglából, egyéb üvegekből), – bútor- és képüvegezés, bútorra szerelt üveglap, – üvegkerámia főzőlap, – normál- és velencei tükör, – akvárium, és terrárium üvegezése, – az épület nyílászáróinak, erkélyeinek, loggiáinak, teraszának szerkezetileg beépített üvegezése. További Bővített üvegtörés kiegészítő biztosítás nincsen K&H Üvegtörés - Általános üvegek üvegtörés kárai Biztosítási esemény A Biztosító megtéríti a biztosított üvegezésben bármely okból bekövetkező törés vagy repedés károkat, a szerződésben (kötvényben) meghatározott biztosítási összegeken belül. A Biztosító kockázatviselése - a biztosított épület(ek), építmény(ek) szerkezetileg beépített üvegezésében, - a biztosított épület(ek), építmény(ek) nyílászáróinak üvegezésében és - a fenti két pontban megnevezett üvegfelületeken lévő betörésvédő fóliában - valamint a biztosított épület(ek), építmény(ek) erkély- és loggiaüvegezésében keletkezett károkra terjed ki. A kártérítés kizárólag a töröttel azonos méretű, kivitelű, minőségű és beépítettségű üvegtábla pótlására és azon szükséges és indokolt költségekre vonatkozik, amelyek a pótlás, javítás érdekében szükségképpen felmerülnek (pl.: védőrácsok, belső zárak, a nyílászáróra szerelt tárgyak le- és visszaszerelési költségei, felmérés, bontás, stb. költségei), ide nem értve a befoglaló - különös tekintettel a gyártás során egybeépített üvegezésű - szerkezet átalakítását, javítását, pótlását. Egy biztosítási időszakban a biztosítási összeg a biztosított épületek biztosítási összegének 2%-a. Kizárások, korlátozások: A Biztosító kockázatviselése csak a fent megnevezett üvegezésre vonatkozik, és azok közül is csak arra, amely a jelen szerződés keretében biztosított épület(ek), építmény(ek) tartozékát képezi. A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki az alábbi kockázatokra: - az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésének törése,repedése, - az üvegtetők és üvegezett előtetők, télikertek üvegezésének törése, repedése, - építmények üvegezése, az üvegház, meleg- és hidegágy üvegezése, úszómedence vagy medence üvegezése, - üvegtégla, üveg tetőcserép, - kirakatok, kirakatszekrények, név- és cégtáblák, - bútorüvegezés, - különleges kivitelezésű üvegek (pl. tükrök, fényvisszaverő, plexi- és akril, savval maratott, homokfúvott üvegek, díszített és díszüvegezések, üvegkerámia főzőlapok és tükörcsempék, velencei tükör, az üvegfestmény, művészeti érétkű üvegezés, optikai üveg, öblösüveg), - akvárium, terrárium üvegezésének törése, repedése, - az üvegfelületen, vagy annak díszítésében keletkezett karcolódás, le- vagy kipattogzódás, leütődés, illetve biztonsági és fényvédő fóliában üvegtörés nélkül keletkező sérülések, - a keretezés, foglalat sérülése, - a biztosítási szerződés megkötésekor már törött, repedt vagy toldott üveg kára vagy a keletkezett további kárai, - taposóüvegekben, üveg dísztárgyakban, csillárok üvegezésében, neonokban és egyéb fényforrásokban keletkezett károk. ASTRA Üvegtörés (ingatlan biztosítás esetén) Üvegtörés: a vonatkozó feltételek szerint Üvegtörés alatt azokat a károkat kell érteni, amelyek a biztosított épületek és lakások szerkezetileg beépített - ajtóinak és ablakainak, - erkélyeinek és loggiáinak üvegezésében törés és repedés formájában bekövetkezik. Üvegtörés biztosítási esemény kapcsán a Biztosító nem téríti meg: - Az üvegtetők, üvegfalak (3m2-nél nagyobb fix üvegfelületek), - Üvegtéglák, - Taposóüvegek, - Az üvegházak, meleg- és hidegágyak, - Kirakatok, kirakatszekrények, név- és cégtáblák, - Tükörfelületek, - Az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésének kárait. Továbbá vihar biztosítási esemény kapcsán a Biztosító nem téríti meg: - Keletkező légmozgások által a helyiségeken belül, - Az épületek üvegezésében, - Napkollektorokban, napelemekben, keletkezett, okozott károkat. Bővített üvegtörés – Kiegészítő üvegtörés (ingatlan biztosítás esetén) Kiegészítő üvegtörés: a vonatkozó feltételek szerint Kiegészítő üvegtörés alatt azokat a károkat kell érteni, amelyek a biztosított épületek és lakások szerkezetileg beépített - Üvegtetőiben, - Üvegtégláiban és üvegfalaiban (3m2-nél nagyobb fi x üvegfelületek), - Télikertjeiben, - Taposóüvegeiben, - Kirakataiban törés és repedés formájában bekövetkezik. Kiegészítő üvegtörés biztosítási esemény kapcsán a Biztosító nem téríti meg: - Az üvegházak, meleg- és hidegágyak, - Kirakatszekrények, név- és cégtáblák, - Tükörfelületek, - Az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésének kárait. Különleges üvegek biztosítása (ingatlan biztosítás esetén) Különleges üvegek biztosítása: a vonatkozó feltételek szerint Különleges üvegek biztosítása alatt azokat a károkat kell érteni, amelyek a biztosított háztartási ingóságok körében: - Üvegasztalok, - Bútorüvegek, - Üvegmosdók, - Zuhanykabinok, - Szauna-ajtók és ablakok, - Tükrök, - Akváriumok és terráriumok, - Tűzhelyek üvegkerámia főzőlapjainak, - Bármely tűzhely üvegtetejének törés és repedés formájában bekövetkezik. Különleges üvegek biztosítása biztosítási esemény kapcsán a Biztosító nem téríti meg: - A bútorüvegek, tükrök antik jellegéből következő értéktöbbletet, valamint a sérült üvegeket, tükröket magukban foglaló bútorok, keretek kárait Wabard Üvegtörés (ingatlan biztosítás esetén) A biztosított épületek, lakások, melléképületek szerkezetileg beépített, fix vagy nyitható ajtajainak, ablakainak, folyosói, lépcsőházi, erkély-, lodzsa üvegezésében vagy az üvegezést helyettesítő polikarbonát felületeiben bekövetkező törés vagy repedés. A biztosító üvegtörés biztosítási esemény alapján - a hőszigetelt üvegfelületek kára esetén a 10 mm-nél nem vastagabb, hőszigetelt üveggel való pótlási költségét, - nem hőszigetelt üvegfelületek kára esetén a 10 mm-nél nem vastagabb, a károsodott üveggel azonos minőségő/típusú üveggel való pótlás költségét, téríti meg legfeljebb 3 m2 táblaméretig. A biztosító nem vállalja a kockázatot: a) az üvegtetők, üvegházak, meleg- és hidegágyak, kirakatok, kirakatszekrények üvegezésében, b) az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésében (kivétel:megtérül, ha az építés-szerelés biztosítás meg van kötve), c) a festett, csiszolt, metszett, ólom-, homokfúvott vagy rézbetétes üvegekben, d) név- és cégtáblák üvegezésében, valamint ezek tartószerkezetében, e) tükörfelületekben, f) savval maratott, mintázott, homokfúvott üvegezésekben, g) díszített és díszüvegezésben, h) napkollektorok üvegezésében, i) a törésvédő, fényvédő és vagyonvédelmi fóliákban, j) a biztonsági üvegekben, k) a beépített üvegfalakban, kopolitüvegekben, l) üvegkerámia vagy ceran főzőlap felületén (beleértve az elektronikát is), m) az üvegezést rögzítő- és tartószerkezetben, valamint elektromos berendezéseikben, n) a kizárólag az üvegfelület díszítésében és festésében, o) zuhanykabin, szauna üvegezésében keletkezett károkra. (Hónyomás biztosítási esemény esetén az üvegtörés károk nem térülnek, kivéve előtetők) Bővített üvegtörés A biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyak szerkezetileg beépített, fix vagy nyitható, 10 mmnél vastagabb ajtó- és ablaküvegeinek, folyosói és lépcsőházi, erkély- és lodzsa üvegezéseinek pótlási költségeit. A biztosító csak a Centrum vagy a Trend szolgáltatási csomag megkötése esetében nyújt szolgáltatást bővített üvegtörés káreseménykor. A Biztosító szolgáltatási kötelezettségének felső határa egy biztosítási időszakban legfeljebb a csomagokban meghatározott mértékig terjed (Centrum csomag - 150 000 Ft, Trend csomag 200 000 Ft) A biztosító nem vállalja a kockázatot: a) az üvegtetők, üvegházak, meleg- és hidegágyak, kirakatok, kirakatszekrények üvegezésében, b) az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésében, c) a festett, csiszolt, metszett, ólom-, homokfúvott vagy rézbetétes üvegekben, d) név- és cégtáblák üvegezésében, valamint ezek tartószerkezetében, e) tükörfelületekben, f) savval maratott, mintázott, homokfúvott üvegezésekben g) díszített és díszüvegezésben, h) napkollektorok üvegezésében, i) a törésvédő, fényvédő és vagyonvédelmi fóliákban, j) a biztonsági üvegekben, k) a beépített üvegfalakban, kopolitüvegekben, l) üvegkerámia vagy ceran főzőlap felületén (beleértve az elektronikát is), m) az üvegezést rögzítő- és tartószerkezetben, valamint elektromos berendezéseikben, n) a kizárólag az üvegfelület díszítésében és festésében, o) zuhanykabin, szauna üvegezésében keletkezett károkra. Különleges üvegek törése A biztosító kockázatviselése kiterjed  - a biztosított épület - szerkezetileg beépített különleges üvegezésében (tükrök, plexi- és akril, savval maratott, mintázott homokfúvott üvegek, díszített és díszüvegezések, üvegkerámia főzőlapok és tükörcsempék) - kirakatainak, kirakatszekrényeinek üvegezésében, - törésvédő, fényvédő és biztonsági fóliáiban, - biztonsági üvegeiben, - zuhanykabin üvegezésében (beleértve a tartószerkezetet is, ha az üveg más módon bizonyíthatóan nem pótolható) - beépített üvegfalaiban, - üvegburkolataiban, - kopolitüvegezésében, - előtető- és üvegtető-üvegezésében, - napkollektoraiban, - a bútorüvegezésekben, (beleértve az üvegfelület közvetlen tartószerkezetét – ajtókeretet – is, ha az üveg más módon bizonyíthatóan nem pótolható) - akvárium és terráriumok üvegezésében, bekövetkezett törés- vagy repedéskárokra. A biztosító csak a Centrum vagy a Trend szolgáltatási csomag megkötése esetében nyújt szolgáltatást különleges üvegek törésekor. A Biztosító szolgáltatási kötelezettségének felső határa egy biztosítási időszakban legfeljebb a csomagokban meghatározott mértékig terjed (Centrum csomag - 100 000 Ft, Trend csomag 200 000 Ft) A biztosító nem vállalja a kockázatot - a név-, a reklám- és a cégtáblákban, valamint ezek tartószerkezetében, - a kizárólag törésvédő, fényvédő és biztonsági fóliákban, - az üvegezést rögzítő és tartó szerkezetekben, valamint elektromos berendezéseikben, - a kizárólag az üvegfelület díszítésében és festésében, - az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésében keletkezett károkra.

google-site-verification: googlef9fcf6213944b2a0.html
https://iplogger.com/2LCwt6